Staże 2.0.

o jednostce

Praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy i umiejętności jest kluczem do doskonalenia swojego warsztatu. Z takim podejściem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs o nr. POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17: „Studiujesz? Praktykuj!”, umożliwiając realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

Projekt „Staże dla Humanistyki Drugiej Generacji” ma na celu wysłanie 70 studentów Humanistyki 2.0 na płatne staże związane z obraną specjalizacją, w celu poprawienia praktycznych umiejętności. Rekrutacja dotyczy roczników III oraz II obu specjalizacji H2.0, ruszając z pierwszymi zapisami 01.04.2018 r., a kończąc realizację projektu 30.06.2019 r.

W ramach oferty student ma prawo do:

  • przeprowadzenia 3-miesięcznych płatnych staży (120h/m-c.) na terenie całej Polski, w ramach kształcenia umiejętności branżowych;
  • zwrotów kosztów zakwaterowania maks. do 1500 zł miesięcznie, jeśli staż odbywa się w miejscu oddalonym o ponad 50 km od miejsca zamieszkania;
  • zwrotów kosztów zakupu biletu miesięcznego na komunikację miejską do kwoty 80 zł/m-c;
  • zwrotów kosztów biletów PKP na jednorazowy dojazd do miejsca stażu i podróż powrotną po zakończeniu stażu do kwoty 50 zł/bilet.

Z inicjatywą wyszła kadra Humanistyki drugiej generacji, dr Michał Mochocki i mgr Piotr Milewski, która postanowiła oddać napisanie wniosku w ręce dwójki ambitnych studentów II roku tego kierunku: Urszuli Chmielewskiej oraz Mateusza Treder. Zarządzanie dokumentacją było prowadzone ze wsparciem Biura Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem. Wniosek został oceniony pozytywnie i skończył na 33 miejscu z łącznie zgłoszonych 217 projektów (w tym 196 pozytywnie rozpatrzonych). Za całokształt dokumentacji komisja przyznała 117 punktów. Na cele staży dla studentów H2.0 przydzielono dofinansowanie w kwocie ponad 1 mln złotych.

Wszystkie staże odbywające się w ramach projektu „Staże dla Humanistyki Drugiej Generacji” zostały zakończone. Realizacja projektu dobiegnie końca z dn. 30.06.2019 r. Dziękujemy bardzo za wzięcie udziału w projekcie wszystkim stażystom oraz firmom. 

 

kontakt

Kierownik projektu
mgr Piotr Milewski
e-mail: piotr.milewski@ukw.edu.pl
tel. 516 837 725

Koordynator projektu
dr Michał Mochocki
e-mail: mochocki@ukw.edu.pl 

Dokumenty składamy bezpośrednio w:
Biuro Funduszy Europejskich
i Współpracy z Regionem
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 281, godz. 7.00 - 14.00
e-mail: fundusze@ukw.edu.pl

Przesyłanie ofert stażowych oraz zgłoszeń komisyjnych, a także wszelkie zapytania oraz wątpliwości możemy zgłaszać pod adres mailowy: ukw.staze2018@gmail.com